no_image

Watson Al-Hamdani, Betty

Graduada en antropologia a Berkley l’any 1954 va rebre una beca Fulbright per estudiar a París. A continuació realitzà un doctorat en història de l’art i arqueologia a Columbia. Com a professora associada va donar classes i supervisà alumnes graduats de les universitats estatals de Nova York i Nord Carolina. Va rebre beques de la Smithsonian Institution, l’American Research Commission al Caire i diverses universitats per dur a terme investigacions sobre l’època altmedieval al Nord d’Àfrica, Egipte i Espanya. Va presentar les seves troballes a nombrosos congressos internacionals. Durant 18 anys va estar com a porfessora visitant al Goldsmith College, de la Universitat de Londres, on va fer un bon ús de les seves descobertes en el seu camp. Membre de la Medieval Academy of America, va dedicar la seva vida a la investigació fins a la seva mort a Londres el mes de març de 2013.A Edicions Saragossa ha publicat: Els frescos de Pedret en el context europeu i mediterrani (maig de 2013).

EDICIONS SARAGOSSA · Tel. 608 59 71 66 · rosa@edicionssaragossa.cat