Bachs i Torné, AntoniBachs i Torné, Antoni
Bachs i Torné, Antoni
Neix al barri de Gràcia de Barcelona l’any 1933.
Actualment resideix a Premià de Mar, al Maresme.
És diplomat en arqueologia hispànica, pintor i esmaltista.
La seva vida professional és densa i llarga. Ha compaginat la feina de publicista amb la docència i amb facetes d’escenògraf, pintor i esmaltista. Tot plegat dibuixa una persona del món de la comunicació, observador de la realitat i capaç de recrear-la i transmetre-la amb diferents llenguatges.
Ha estat escenògraf i secretari tècnic de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB).
Ha compaginat la tasca de publicista durant trenta-cinc anys amb la dedicació a la docència, que s’ha perllongat deu anys més.
Ha estat professor a l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda i a l’Escola Superior de Màrqueting.
Ha impartit cursos a la Universitat Politècnica i a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.



Entrevista a l'autor

EDICIONS SARAGOSSA · Tel. 608 59 71 66 · rosa@edicionssaragossa.cat