Entrevista a l'editora Rosa M. Zaragoza, febrer del 2012

«La poesia ha anat creixent en nombre de participants,
fins a suposar la meitat de les obres presentades!»rosa_m_zaragoza_entrevista 


Rosa M. Zaragoza és llicenciada en Belles Arts i editora. Dirigeix Edicions Saragossa i lidera la secció editorial del certamen Paraules a Icària. Forma part dels tres jurats d’aquest premi i enguany ens explica perquè la seva microempresa fa aquesta gran aposta cultural.

Quins elements del certamen denoten el seu caràcter de proximitat (de barri o de districte)?
Per començar hi ha el propi nom del certamen, Paraules a Icària. Després hi ha els col·laboradors, la majoria estan vinculats o viuen al districte: els jurats, l’escultora, creadora de la figura del guardó; el músic autor de la melodia del certamen... La festa de lliurament de premis sempre l’hem fet al districte i també la presentació de les obres ja editades, que la fem a la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.

I què té el certamen quant a projecció de ciutat?
Nosaltres i l’Ajuntament del Districte fem convocatòria en l’àmbit de Barcelona: centres cívics, universitats, biblioteques, llibreries… Després, els participants vénen d’arreu, fins i tot de fora de la ciutat.

Així, quin ha estat el perfil majoritari dels participants d’enguany?
La participació global entre homes i dones és simètrica, del 50%. Però si mirem el detall, a la categoria de poesia hi participen sobretot els homes. En canvi, veiem que les dones s’inclinen més per la narrativa. La gran  majoria d'escriptors són de la ciutat de Barcelona i de fora només una quarta part. Si comparem amb altres edicions, poesia ha anat creixent en nombre de participants, fins a suposar la meitat respecte el total d’obres presentades!

Durant aquests quatre anys de vida del certamen, què heu après?
Més aviat diria què m’ha enriquit. Personalment, amb les reunions amb els diferents jurats he gaudit de l’intercanvi de criteris i opinions sobre les obres presentades. Després he vist que hi ha moltes persones amb necessitat de dir moltes coses, algunes d’elles, força bones.

Alguna dificultat a destacar?
En el procés d’edició dels llibres premiats, he patit el desconeixement notable del treball editorial, que és un treball d’equip. Edicions Saragossa té un projecte editorial i, per tant, una imatge corporativa. Si es desconeix o no s’entén, hi ha mals entesos, descordinació o un excés d’energia malgastada en redreçar actituds i intencions dels autors. També cal explicar sempre que l’editorial no pot decidir la presència del llibre en els punts de venda, perquè les llibreries tenen llibertat d’escollir què volen vendre.

Per què una microempresa com Edicions Saragossa fa una aposta cultural d’aquesta magnitud?
Per estimació a la cultura i per una certa reivindicació de la història i la realitat del barri. D’aquí el nom, Paraules a Icària. També volem donar l’oportunitat a autors novells que a d’altres editorials trobarien la porta tancada.

 

 

Barcelona, 22 de febrer del 2012
Entrevista: Laura Mor 

 

 

blogfacebook