Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Ball d'ombresBromera
Baules. Lluernes

Baules. Lluernes

Autor: Jordi Trepat
Editorial: EDICIONS SARAGOSSA
Pàgines: 120
Col·lecció: Ritmes, 1
ISBN: 978-84-936085-5-2
Preu: 15,00 €
Baula: qualsevol de les peces que formen una cadena.
Lluerna: obertura feta al sostre o a la part alta d’una paret, sovint vidrada, per a deixar penetrar la llum.
L’autor dóna resposta, en el pòrtic de l’obra, a la curiositat que provoca el títol: Al sostre o paret alta de ca meva, / allà on es gesten, viuen i s’infanten / tots els teixits i baules de la vida, / he obert alguns forats fràgils de llum / que m’han permès d’escodrinyar penombres.
El poeta recerca, entre llums i penombres, el pas del temps, les vivències de l’entorn, els lligams, les esperances, el goig d’expressar-se.
Tot plegat a través del llenguatge poètic, capaç de fer descobrir al lector que les baules poden ser fràgils i les lluernes es poden anellar:
Amb llum de baules fràgils / he anellat lluernes.EDICIONS SARAGOSSA · Tel. 608 59 71 66 · rosa@edicionssaragossa.cat