El 1992 es fundà l’empresa O3 BCN Packagers dedicada al disseny gràfic i serveis editorials. Els socis eren professionals procedents de diversos camps: el disseny, l’ensenyament i el món editorial.

L’any 2006 la direcció decideix formar una editorial sota la marca comercial Edicions Saragossa. Es volen crear quatre línies, o col·leccions, que mostrin de manera clara i senzilla el fons editorial: per a infants, per a adults, narrativa i poesia, i per a joves.

Per a infants no es crea una col·lecció pròpiament dita.

El primer llibre publicat és del març d’aquell any, Txangu i el violinista del temps. El seguiran alguns altres llibres infantils.

Per a adults, la idea és una col·lecció de narrativa que englobi diferents gèneres literaris: novel·la, memòries… Per això, rep el nom de «El Cistell».

A l’octubre de 2006, arrenca la col·lecció amb el llibre Des de la meva pissarra, de Maria Serrat.

El maig del 2008, es presenta la col·lecció «Ritmes», de poesia, amb el llibre Baules i Lluernes de Jordi Trepat.

El 2005 l’empresa havia iniciat un altre projecte, una revista per a joves anomenada Relats, en record de Pere Relats i Arimon (1934-1973). Els membres de la redacció eren tot joves universitaris i l’editora Rosa M. Zaragoza.

Quan el 2009 es vol donar vida a la col·leció per als joves, es parteix de la idea de la revista i alguns dels seus objectius i s’opte per donar a la col·lecció el mateix nom de la revista: «Relats». El primer llibre s’edita l’abril de 2009: Diari d’un any de peonatge de Pere Relats Arimon.

El nom actual de la col·lecció és «Pere Relats».

Molts dels autors de l’editorial són escriptors novells, que no han publicat mai o no ho han fet a títol personal. I no necessàriament perquè siguin joves, sinó perquè no han tingut ocasió o perquè no se’ls ha donat mai l’oportunitat de fer-ho.

A l’editorial optem per llibres amens i diferents, que convidin a una lectura amable ialhora, que siguin llibres per a afavorir la convivència, amb uns valors d’estima a la vida i amb sentit crític respecte a ella.

Les editorials petites no tenim pressupost per a fer grans campanyes de publicitat ni tampoc ens interessa fer-ho. Creiem en el boca orella, malgrat que els seus efectes siguin limitadors.

Volem oferir un producte que sigui sempre vàlid a pesar dels canvis en les modes. Creiem que no s’ha de valorar la qualitat i l’interès d’una obra pel seu èxit o perquè tingui moltes vendes.
Hi ha llibres que passen desapercebuts però poden ser una autèntica joia. I no tan sols pel seu valor estrictament literari, sinó que poden ser uns bons companys de camí. Et poden fer passar bons moments.

El 2009 es crea el Certamen Paraules a Icària, convocat per Edicions Saragossa i l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Martí, per promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura. Aquesta aposta vertebra el certamen en dos eixos.
El Cistell: narració de vivències personals, el relat d’experiències educatives, la narració de ficció arrelada en un territori i la religiositat i el fet religiós. Ritmes: la creació poètica.

Estem convençuts que la creació, la iniciativa cultural i la literatura contribueixen a fer un món millor (la utopia icariana).

La riquesa de vocabulari afavoreix la comprensió del món i permet expressar pensaments i sentiments. Les paraules d’un bon llibre amaren el lector com la pluja fina. És un motiu més per a convidar tothom a donar a conèixer les seves paraules.