Tens un original i vols publicar-lo?

La direcció d’Edicions Saragossa sempre diu que tothom que té un llibre pot picar a la seva porta. Però si es un llibre que no encaixa dins de les seves col·leccions, ofereix la possibilitat de publicar-lo fora de catàleg.

En aquest cas, Edicons Saragossa en cobreix les qüestions legals i la distribució, així com la promoció del títol. L’autor/a paga
l’edició del llibre (disseny, maquetació, correcció i impressió).

Es negocien les condicions i se signa un contracte.

Fes el primer pas, escriu-nos!